vachuska_925_2.jpg

 

Milí, vítejte, 

Možná jsme se potkali na některém z koncertů, které jsme pořádala v letech 2013-2019, možná na některém setkání v Plzni nebo Praze a možná se známe odjinud ... 

Co život v tomto roce přinesl?

Almadela events - setkání, která se dotknou v podobě, kterou jste znali odpočívala. Pozastavila jsem produkční činnost - přestala pořádat velké koncerty World music, retreaty i komornější setkání v Praze a Plzni. 

 

Věřím, že se tento krásný pramen setkávání znovuobnoví. Vyčkávám, tvořím novou vizi.

 

Tento čas je pro mě i naši rodinu změnou, která přinesla i existenční výzvy. Vnímám v něm zároveň i velký dar, který nás vede hlouběji k vlastním zdrojům. Svou pozornost jsem já i můj muž v letošním roce začali směřovat ještě více k tomu, co je nám bytostně vlastní a co se skrze nás chce aktuálně realizovat.  

 

A tak krásnou a zároveň niternou událostí roku 2021 se pro nás stala naše vlastní svatba, která proběhla v srpnu 2021 v zahradě našeho domova.

 

 

 

S ČÍM PŘICHÁZÍM V ALMADELA EVENTS TOMTO ČASE?

Nabízím komorní inspirativně-experimentální setkání PRAMENY ŽENY - VSTUPUJI DO UVOLNĚNÍ.  Setkání s moudrostí vlastního těla, hlasu, odpočinek a výživa skrze zastavení a hluboké uvolnění.

 

Také s velikou radostí sdílím ochutnávku svojí fotografické tvorby v podobě originálního celoročního dárku - kalendáře pro ROK 2022 MÁ DUŠE PROMLOUVÁ KVĚTINOU

Nabízené motivy kalendáře získávají postupně také podobu fotoobrazů a je možno si je objednat pro své prostory.

 

Můj muž, Martin Vachuška, šíří skrze svůj um v ČR unikátní koncept konstelační práce, předávaný světově uznávaným terapeutem Wilfriedem Nellessem PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE (LIP = Life Integration Process) a to  v podobě skupinových i individuálních setkání. V případě zájmu Martin nabízí uspořádat LIP i ve vašem městě.

Jsem i nadále v kontaktu s jedinečnou hudbou Mirabai Ceiba a Estase Tonna, které jsem v ČR 7 let zastupovala a která je pro mne i mnoho lidí na světě neustálým zdrojem inspirace a spojení,  a tak nabízím k poslechu  touto cestou jejich esenci znovu i Vám - nechť se dotknou.

 

S láskou a respektem k lidské přirozenosti a jedinečnosti

Vlaďka Vachuška

Almadela events - setkání, která se doktnou

254552654_262223095872988_1432711920385471262_n.jpg
20211122_vachuska_kalendare_L01_A3+_print.jpg