SKRYTÉ DYNAMIKY

''Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům.'' Wilfried Nelles

Naše životy bývají ovlivňovány příběhy, které se odehrály v naší rodině i několik generací zpátky. Pokud se stalo něco těžkého, někdo byl vyloučen, tragicky zemřel, byla někomu spáchána velká křivda.., může se to projevovat i v našem životě, přestože o této události vůbec nevíme. 

Technika rodinných konstelací umožňuje tyto skryté dynamiky nahlédnout a tím spustit proces léčení na hluboké úrovni. To přináší do našeho života, vztahů a práce více, lehkosti, smíření, nadhledu a radosti...

Konstelaci je možné postavit také na zdravotní problém a tím získat často zcela jiný úhel pohledu na to, proč jsme nemocní.

Konstelace nejlépe funguje ve skupině více účastníků, je ji však možné úspěšně realizovat i v setkání individuálním jeden na jednoho.

Nabízím Vám možnost konstelačního náhledu pro jednotlivce, partnery i pro práci ve větší skupině. Po domluvě můžeme doplnit uvolněním a harmonizací těla pomocí Shiatsu a dalších masážních technik. 

 

Těším se na Vás

Martin

AKTUÁLNÍ AKCE -

SKRYTÉ DYNAMIKY - Partnerství a dospělost

9.2. -14:00-19:00 - Zastávka Plzeň

Závislost x Vazba x Svoboda
Dětské nároky x Dospělé potřeby
Ženská a Mužská Zranitelnost
Ženská emocionalita a Mužská agresivita
Co muži potřebují a ženám dělá dobře
Odkud přichází Ženství
Odkud přichází Mužství
Dávání a Braní ve vztahu
Ženské a Mužské místo v rodině a vztahování se k dětem
Touha po ideálním (duchovním) partnerovi
Touha po splynutí x Vztah dvou samostatných bytostí
Má partner v mém životě místo?
Početí a Rodičovství
Sexualita jako nástroj Života
Interupce a její vliv na vztah
Žárlivost a nevěra
Jak poznám, když naše společná cesta skončila?

...

Asi se všichni shodneme na tom, že bychom rádi žili láskyplné a naplňující vztahy. Tak to ale často není.

S velkou pravděpodobností je to tím, že NĚCO důležitého nevidíme.
Možná nevidíme něco na sobě, možná na partnerovi, možná na našem partnerství jako takovém.
A je také důležité, abychom se dívali z DOSPĚLÉ perspektivy, která překračuje naše dětské a pubertální představy a obrazy. Těmito představami a obrazy jsme obklopeni díky naší osobní a rodinné minulosti, ale také proto, že moderní společnost, media a internet nás v nich velice často utvrzují.

Konstelace jsou pro mě tím nejlepším způsobem, jak odkrýt TO CO JE, tak jak to je. V naprosté jednoduchosti, která je vlastní našemu nitru.
A prosté vidění toho CO JE uvolňuje napětí, léčí, jednotlivce i vztah.
Jedná se o prožitek skrze vnímání, cítění, tělo.

Pokud Vás oslovilo nějaké výše zmíněné téma, nebo Vás zaměstnává, nebo trápí cokoli, ať už ve vztahu jste, nebo byste rádi byli, jste vítáni. Sami, nebo s partnerem.

Vstupné 550 Kč

Přihlášení nutné předem na emailu: martin.vachuska@gmail.com nebo na tel. č. 728523682