top of page

SKRYTÉ DYNAMIKY

''Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům.'' Wilfried Nelles

Naše životy bývají ovlivňovány příběhy, které se odehrály v naší rodině i několik generací zpátky. Pokud se stalo něco těžkého, někdo byl vyloučen, tragicky zemřel, byla někomu spáchána velká křivda.., může se to projevovat i v našem životě, přestože o této události vůbec nevíme. 

Technika rodinných konstelací umožňuje tyto skryté dynamiky nahlédnout a tím spustit proces léčení na hluboké úrovni. To přináší do našeho života, vztahů a práce více, lehkosti, smíření, nadhledu a radosti...

Konstelaci je možné postavit také na zdravotní problém a tím získat často zcela jiný úhel pohledu na to, proč jsme nemocní.

Konstelace nejlépe funguje ve skupině více účastníků, je ji však možné úspěšně realizovat i v setkání individuálním jeden na jednoho.

Nabízím Vám možnost konstelačního náhledu pro jednotlivce, partnery i pro práci ve větší skupině. Po domluvě můžeme doplnit uvolněním a harmonizací těla pomocí Shiatsu a dalších masážních technik. 

 

Těším se na Vás

Martin

LEAVES _ SERIE WITH GREEN LEAVE - ANO!.J

AKTUÁLNÍ AKCE 

SKRYTÉ DYNAMIKY - Očkování

sobota 7.3.2020 - 11.00 - 14:00 - Nepomuk

 

Rozhodli jsme se uspořádat Systemické konstelace na téma Očkování.

Našim záměrem není předávat další informace, nebo vést diskuzi.
Chceme pomocí konstelací podívat hlouběji - najít možnosti smíření s našimi vlastními příběhy souvisejícími s očkováním v rámci sytému, ve kterém žijeme, a který spoluvytváříme.

 

Tím můžeme získat větší svobodu v životě a rozhodování v tom, co je správné konkrétně pro nás.
Setkání se uskuteční v sobotu 7.3. od 11.00 do 14:00 hodin v Nepomuku.

 

Pokud Vás téma volá, je pro Vás žive, a chtěli byste se připojit, ozvěte se emailem na martin.vachuska@gmail.com - pošleme Vám pozvánku s detailnějšími informacemi.

 

 

SKRYTÉ DYNAMIKY -

Prameny života - Početí, Prenatální období, Porod

neděle 15.3.2020 - 14.00 - 19:00 - Zastávka Plzeň

V tomto setkání SKRYTÝCH DYNAMIK budeme pomocí konstelací zkoumat to, z čeho PRAMENÍ celý náš ŽIVOT v tomto světě, tady na Zemi, v našem TĚLE.

Jsou to dvě události, dva přechody z jednoho světa do druhého - naše početí a náš porod.

Tyto brány pak jasně ohraničují naše prenatální období.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
První branou je POČETÍ.
Je to moment, událost, kdy odněkud, co časově a prostorově našemu početí předchází, vstupujeme do naší fyzické existence.
Je to přechod, o kterém nevíme téměř nic, takže nevíme ani to, jak nás okolnosti našeho početí ovlivňují.
Byli jsme dítětem chtěným, nechtěným, náhodným nebo ''vymodleným''?

Byli jsme počati v láskyplném vztahu, nebo jako ''kalkul'', nebo došlo k násilí?

Uvažovala matka o interupci...?

Následující PRENATÁLNÍ OBDOBÍ je naprosto specifické tím, že i když už ve ''svém'' těle, jsme také naprostou jednotou -

fyzickou i emocionální - s jinou lidskou bytostí - naší matkou. Tento stav již v budoucnu nikdy nezažijeme.

Je to období, kdy cokoli, co matka prožívá, v jaké je fyzické kondici, prožívá zprostředkovaně i dítě. Ať už se cítí v bezpečí, podporovaná, milovaná, nebo naopak pod přehnaným tlakem, ve stresu, strachu, ohrožená.

POROD, druhá brána je přechodem z této jednoty, do života vně těla matky, který je zcela odlišný od života uvnitř.
Porod je událost naprosto přirozená a nevyhnutelná, zároveň může být také fyzicky a psychicky velmi náročná a zdraví a život matky, případně dítěte ohrožující. V minulosti byla tato rizika ještě mnohem větší než dnes.
Zároveň je však hojně diskutována přirozenost porodu v rámci našeho zdravotnického systému

a komplikace vznikající větším tlakem na jeho rychlost a kontrolovatelnost.

Ať už byl náš porod jakýkoli, jeho průběh si všichni neseme jako otisk v sobě.

++++++++++++++++++++
Mým záměrem není měnit minulost (což stejně není možné), nebo ji bezúčelně znovu oživovat.
Je jím to, aby se v rámci konstelací, sdílení, cvičení ukázalo to,

co nám umožní být stále více v laskavém míru se svým vlastním příběhem, ať už byl a je jakýkoli.

Tím se stáváme celistvějšími a žijeme s větší otevřeností, lehkostí a svobodou v přítomnosti, směrem k naší budoucnosti.


++++++++++++++++++++

I když je možnost témat související s tímto obdobím velice široká, tady jsou některá možná:

+Cítím se v bezpečí a vítán na Zemi?
+Cítím se dobře ve svém těle?
+Jak vnímám emocionálně a fyzicky intenzivní události? Dokážu je prožít, nebo z nich mentálně a emocionálně unikám?
+Jak prožívám důležité změny? Dokážu si s nimi poradit sám, nebo očekávám, že mě s nimi někdo pomůže?
+Jak vnímám překážky?
+Strach z porodu.
+Strach mít vlastní děti.
+Je můj pohyb životem vpřed plynulý, nebo se často cítím ''zaseknutý'' na místě?
+Odkládám důležité věci až do doby, kdy mě k jejich řešení dotlačí okolnosti, nebo čas?
+Cítím se jako samostatná lidská bytost, nebo k tomu, abych se cítil
celistvý potřebuji ještě někoho dalšího?
+Je pro mě ve vztazích dominantně důležitý pocit jednoty?
+Prožívám těžce ztrátu této jednoty s někým blízkým?
+Jsem hodně ovlivnitelný okolním prostředím?
+Vnímám svůj život jako přirozený, často i radostný vývoj, nebo jako nutnost sloužící k jedinému účelu - návratu do jednoty?
...


Těším se na Vás a opětovné spolu-tvoření
Martin Vachuška

 


Počet míst je omezen.
Vstupné 550 Kč
Platba na místě.


Rezervace nutná předem na emailu martin.vachuska@gmail.com nebo na tel.: 728 523 682

Dále nabízím také individuální setkání na další témata, která Vás zaměstnávají.

Pro více informací klidně zavolej.

bottom of page