top of page
Baner LIP Slovensko září.jpg

Láska, vztahy, jedinečnost -
Proces životní integrace -
Centrum Shambhala - Slovensko

SLOVO ÚVODEM

To, po čem jako lidé vnitřně nejvíce toužíme, je být v míru sámi se sebou, se svým životem a svou jedinečností. Žít to, co jsme, proč jsme se narodili, nechat to skrze sebe žít a zároveň být v pravdivém, živém spojení s dalšími lidmi.

Být ve spojení s tím, co nás zahrnuje a zároveň přesahuje. S tím, co nám dává pocit, že jsme součástí života.

Života, kde máme své místo, které nám dává smysl a naplňuje nás zevnitř.


Naše emocionální, nebo mentální nepohoda, opakující se vztahové neshody, fyzické, nebo finanční potíže často ukazují na to, co se chce v našem životě projevit, nebo být žito jinak, nově.

Tak, abychom se dostali do míru s tím, kdo jsme právě teď. Abychom se dokázali více uvolnit do stavu, kdy se cítíme životem podporováni a neseni.


Abychom se i v našich vztazích cítili viděni, respektováni a sami sebou.

Současná společenská situace nás vede k pravdivosti k sobě sama, k tomu, co nám osobně, bez ohledu na vnější okolnosti, dává smysl a propojuje s naší jedinečností a přirozenou silou.

Pokud Vás tato možnost vnitřně osloví, bude mi ctí a radostí se s Vámi potkat.

254552654_262223095872988_1432711920385471262_n.jpg

Krásný den,

Jmenuji se Martin Vachuška, pracuji jako terapeut konstelační integrační práce a s velkou radostí Vás zvu do nádherného prostředí centra Shambhala mind & outdoor centrum v národním parku Slovenský kras na svůj první víkendový seminář na Slovensku: LÁSKA, VZATHY, JEDINEČNOST - PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE.

Vytvoříme prostor pro to, abychom do našich životů a vztahů vnesli více lásky a zároveň mohli žít vlastní jednečnost, to, co jsme.

V naší společné práci budeme kombinovat možnosti pohledu na sebe sama skrze integrační konstelace Proces Životní Integrace (LIP) a bezpečné sdílení.

V nabídce pro zakomponování prožitého bude hluboce uvolňující somatická praxe, kterou nabídne můj host - má žena Vlaďka Vachuška.

Co je PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE?


LIP (z německého Lebens Integrations Process) je nová forma skupinové konstelační práce, která navazuje na rodinné konstelace, ale výrazně rozšiřuje jejich možnosti. Pracuje totiž s vědomím jednotlivce, jeho důležitými vývojovými fázemi a zároveň zahrnuje vývoj vědomí na úrovni společnosti.

Součástí LIPu jsou úrovně terapeutická, iniciační a duchovní.
Jejím autorem je skvělý německý terapeut a konstelátor Wilfried Nelles.
Více o Procesu životní integrace máte k nahlédnutí níže.

S ČÍM VÁM MŮŽE PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE POMOCI KONKRÉTNĚ, K ČEMU VEDE?
 

- dospělý pohled na svůj život
- uvolnění dětských vztahových projekcí a zapleteností
- větší životní klid a uvolnění
- dostání se do míru se svým původem (rodinou) a se svou minulostí
- větší otevření se vlastní tvořivosti a jedinečnosti

PRAKTICKÉ INFORMACE K SEMINÁŘI

Vedení semináře - Martin Vachuška (Proces Životní Integrace)
Host -Vlaďka Vachuška (možnost uvolňující somatické praxe pro zájemce)

Účastnický poplatek:

při přihlášení do 30.6. - 120 EUR
při přihlášení do 31.8. - 140 EUR
při přihlášení po 31.8. - 150 EUR

Ubytování a strava: 112 EUR (hradí se při příjezdu na místě)

Storno podmínky:

do 31.8. - manipulační poplatek 20EUR

po 31.8. - 50% ze zaplacené částky

Kapacita: 15 účastníků
Zahájení: pátek 9.9. 2022 - příjezd mezi 16:00 a 17:00
Zakončení: neděle 11.9.2022 - 16:00

Místo konání: Shambhala mind & outdoor centrum
http://www.shambhalacentrum.sk/

PROGRAM VÍKENDU:

P Á T E K 9.9.
16:00 příjezd
17:00 zahájení - úvodní kruh
19:00 večeře
volný večer příp. pro zájemce v nabídce uvolňující tělové praxe

S O B O T A 10.9.
7.30 otevření dne - probuzení těla
8:00 snídaně
9:00 dopolední blok: Proces Životní Integrace
13:00 oběd, odpočinek
15:00 odpolední blok: Proces Životní Integrace
18:30 večeře
volný večer příp. pro zájemce v nabídce uvolňující tělová praxe

N E D Ě L E 11.9.
7:30 otevření dne - probuzení těla
8:00 snídaně
9:00 dopolední blok: Proces Životní Integrace
13:00 oběd
14:00 odpoledí blok a ukončení semináře
16:00 závěr setkání

Pro zájemce se nabízí možnost prodloužit si pobyt do pondělí 12.9. a užít si nádhernou přírodu Slovenského krasu, ať už individuelně, tak po domluvě společně.

PRO ÚPLNOST


Účast na semináři nezaručuje postavení vlastního Procesu životní integrace, nebo konstelace. Bohužel to není možné z toho důvodu, že délka každé jednotlivé zakázky je velice individulní od několika minut po více než hodinu.
Budeme respektovat vymezený čas a uděláme všechno proto, aby se událo všechno důležité.

Každý, kdo se zúčastnil podobného semináře s velkou pravděpodobností potvrdí, že pozorná účast a propůjčení se rolím zástupcům v procesech jiných účastníků, přináší mnohdy nečekané vhledy a zprávy, důležité pro vlastní život, a proto má i samo o sobě velkou hodnotu.

JAK SI REZERVOVAT SVÉ MÍSTO?

Vaše místo na semináři bude poztvrzeno po zaslání rezervačního emailu na:

martin.vachuska@gmail.com

a zaslání zálohy ve výši lektorného:

při přihlášení do 30.6. - 120 EUR
při přihlášení do 31.8. - 140 EUR
při přihlášení po 31.8. - 150 EUR 

Číslo účtu: 2401616710/2010 FIO BANK
IBAN: CZ58 2010 0000 0024 0161 6710
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Do poznámky k platbě prosím uveďte LIP SK plus Vaše jméno.

Úhrada ubytování a stravy (112 EUR) proběhne na místě v den příjezdu.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám rád k dispozici.

S láskou a respektem k lidské přirozenosti a jedinečnosti

Martin Vachuška
+420 728 523 682

O Procesu životní integrace slovy jeho autora Wilfrieda Nellese:

TERAPEUTICKÁ dimenze LIPu spočívá v tom, že se zabýváme psychickými zátěžemi, pokud se v pracovním procesu ukáží. Nehledáme je cíleně, ale pracujeme pouze s tématy, které se nám samy ukáží.

INICIAČNÍ úroveň spočívá v tom, že LIP zrcadlí člověku jeho současnýn stav vědomí a především také jeho vnitřní potenciál a umožňuje a ulehčuje přechod do dospělého vědomí.

ZE SPIRITUÁLNÍHO hlediska je LIP - pokud pohlížíme na celý život jako na pohyb vědomí - procesem, ve kterém není subjektem člověk, nýbrž duše. To znamená, že každý jednotlivec je pouhým výrazem duchovního pohybu, který nedokážeme uchopit ani pochopit. S tímto postojem také nejsou terapie a přechod do dospělosti žádnými procesy, které bychom dělali, jsou pouze něčím, co můžeme vpustit do našeho vědomí. Odehrávají se koneckonců samy od sebe.

Z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:


Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).


To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována.

Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.


U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.


Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

Me.jpg

Jmenuji se Martin Vachuška 
S konstelacemi jsem se potkal v roce 2002 a byla to láska na první pohled.
Tenkrát jsem ještě vůbec netušil, kam mě zavedou a jak moc se můj pohled na život a svět skrze konstelační práci promění.
Absolvoval 2 letý konstelační výcvik Průvodce na Cestě, dlouho se konstelacemi zabýval, ale pak v jeden moment zjistil, že už to dál není možné. Že je potřeba něco změnit.

Trvalo to téměř rok, kdy jsem procházel profesní krizí, protože jsem věděl, že tuto práci chci dělat, jen v jiné formě.

Po tomto roce jsem se setkal s Wilfriedem Nellesem, jeho prací a přístupem skrze Proces životní integrace a byl naprosto nadšen.
Nová cesta ve skupinové práci skrze Integrační konstelace se otevřela!

V současné době je součástí výcviku Procesu životní integrace - LIP, tohoto nového způsobu konstelační práce u Wilfrieda Nellese, přímého žáka Berta Hellingera, zakladatele rodinných konstelací a indického mystika Osha.

Mám zkušenosti s prací konstelářů Jana Bílého, Bhagata Zeilhofera, Petra Málka a dalších.

Jsem také terapeut Shiatsu a Kraniosakrální terapie a akreditovaný instruktor skalního lezení.

Miluji svou ženu Vlaďku, syna Vítka, svou rodinu, přírodu, tanec, krásu, lidskou opravdovost a jedinečnost a Integrační konstelační terapeutickou práci, která umožňuje dalším lidem žít naplňující život.

Žijeme spolu s Vlaďkou a Vítkem v domku v Měcholupech u Nepomuka na Plzni-jihu v Čechách.

IMG_0F66FB5E6EE2-1.jpeg
bottom of page