top of page

 Na této stránce se dozvíte, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, abychom byli v souladu s GDPR.

KDO JSME ?

Vladislava Boudová, trvalý pobyt Božkovská 60, Plzeň, 326 00 IČO 02970678

a Martin Vachuška, trvalý pobyt Božkovská 60, Plzeň, 326 00  IČO 76299601

Společně žijeme a pracujeme na naší korespondenční adrese Měcholupy u Nepomuka 115, 335 51 a možná nás znáte jako ALMADELA EVENTS - setkání která se dotknou

Pokud se na nás budete chtít obrátit, využijte e-mailu: vladislavaboudova@almadelaevents.com

Velice si vážíme Vaší důvěry a rádi Vám zasíláme občasné informace o akcích, které připravujeme.

Je pro nás zároveň velice důležité, abyste se i Vy, příjemci našich pozvánek, cítili dobře a věděli, že veškeré údaje, které jste nám poskytli, jsou u nás v bezpečí.

GDPR je pro nás novou příležitostí být v kontaktu s lidmi, kteří rádi chodí na akce, které pořádáme a kteří opravdu stojí o to být o těchto setkáních informováni.

CO UŽ JSTE S NÁMI MOHLI ZAŽÍT?

KONCERTY

koncerty Mirabai Ceiba v ČR (v kostele sv. Šimona a Judy a v divadle Hybernia v Praze)

koncerty Estas Tonne v ČR (v divadle Hybernia v Praze)

koncert Maoka v Praze (na Vyšehradě a Sacre Coeur) a Plzni (Dům Hudby a Plzeňská Synagoga) 

koncert a workshop Nessi Gomes v Praze - Dvoře Umění  a Plzni - prostoru Plzeňská Zastávka

RETREATY

Mountain Samadhi Retreat - Provence France -  s Mirabai Ceiba

Ocean Samadhi Retreat - Corfu, Řecko s Mirabai Ceiba

Waking Woman Retreat - mezinárodní ženský Retreat s A.Bamubach, D. Baumbach, Adreou Cepus a Vlaďkou Basth 

WORKSHOPY A SETKÁNÍ

workshopy s Petrou Slabou - Rostlinkou o živé stravě v Plzni a okolí 

představení Červená královna (v Divadle dialog v Plzni)

workshop Královské vztahy s Michaelem Ricem v Plzni - Kalikovském Mlýně

workshp přírodního pohřebnictví - Až umřu, zasaďte na mě strom - s Ke Kořenům

setkání Otevři srdce a Stavěj dům - představení kruhových domů M. Berith a P. Pitříkem 

konstelační večery a sebepoznávací semináře Martiny Rosemary 

Barvy všecky - sebeobjevná cesta ke své podstatě - Martina Rosemary a Vlaďka Basth - Plzeň Zastávka

NAŠE VLASTNÍ AKCE
Dej si Relax - večery sauny a vědomého doteku v Plzni - Martin a Vlaďka

Spojení -  sebepoznávací večery - konstelace, meditace, práce s tělem, šamanské léčení - Martin a Vlaďka

Konstelační setkání - 1x měsíčně v Měcholupech (Domstudio Soulmate)

..........................................................................

PROHLAŠUEME ŽE:

jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

  • umožníme vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

PROČ MÁME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail, telefon] nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, zajištění spolujízdy, apod.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání novinek o akcích, které pořádáme 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při zakoupení vstupenky na některou z našich.

Jde především o jméno, příjmení, e-mail. Výjimečně také zpracováváme údaje pro účetnictví (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě (zpravidla na konci),

nebo oznámením na e-mail: vladislavaboudova@almadelaevents.com.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.

 E-maily s pozvánkami na hudební a kulturní akce, vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě Vašeho oprávněného zájmu (např. jste si zakoupil(a) vstupenku). Pokud zákazníkem ještě nejste (např. jste požádal(a) o zasílání novinek), posíláme vám je jen na základě Vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu,

nebo oznámením na email: vladislavaboudova@almadelaevents.com.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu vladislavaboudova@almadelaevents.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Náš e-mail: vladislavaboudova@almadelaevents.com 

V DŮVĚŘE...

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládáme v aplikaci SmartEmailing. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která provozuje aplikaci SmartEmailing. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

  • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.

  • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.

  • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.

  • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

 

KOMU MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správci, v současné době nezpřístupňujeme nikomu dalšímu.

Pokud bychom v budoucnu měli zaměstnance, případně pokud by nám na organizaci akcí ALMADELA events pomáhali externí spolupracovníci, jejichž náplň práce by vyžadovala zpracovávání Vašich osobních údajů, budou povinni o těchto Vašich osobních údajích zachovat naprostou mlčenlivost a dodržovat bezpečnostní opatření,

chránící Vaše osobní údaje. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací spolehlivých specializovaných zpracovatelů.

V současné době využíváme SmartSelling a.s. (SmartEmailing), který garantuje, že je plně v souladu s GDPR.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. To však pouze za předpokladu, že budou splňovat minimálně stejná kritéria zpracování a zabezpečení, jako stávající zpracovatel a budou v souladu s GDPR.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

bottom of page