SKRYTÉ DYNAMIKY

''Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům.'' Wilfried Nelles

...pro aktuální akce roluj dále...

Naše životy bývají ovlivňovány příběhy, které se odehrály v naší rodině i několik generací zpátky. Pokud se stalo něco těžkého, někdo byl vyloučen, tragicky zemřel, byla někomu spáchána velká křivda.., může se to projevovat i v našem životě, přestože o této události vůbec nevíme. 

Technika rodinných konstelací umožňuje tyto skryté dynamiky nahlédnout a tím spustit proces léčení na hluboké úrovni. To přináší do našeho života, vztahů a práce více, lehkosti, smíření, nadhledu a radosti...

Konstelaci je možné postavit také na zdravotní problém a tím získat často zcela jiný úhel pohledu na to, proč jsme nemocní.

Konstelace nejlépe funguje ve skupině více účastníků, je ji však možné úspěšně realizovat i v setkání individuálním jeden na jednoho.

Nabízím Vám možnost konstelačního náhledu pro jednotlivce, partnery i pro práci ve větší skupině. Po domluvě můžeme doplnit uvolněním a harmonizací těla pomocí Shiatsu a dalších masážních technik. 

 

Těším se na Vás

Martin

Morning.jpg

AKTUÁLNÍ AKCE 

Prameny života - Početí, Prenatální období, Porod

neděle 20.9.2020 - 14.00 - 19:00 - Zastávka Plzeň

V tomto setkání SKRYTÝCH DYNAMIK budeme pomocí konstelací zkoumat to, z čeho PRAMENÍ celý náš ŽIVOT v tomto světě, tady na Zemi, v našem TĚLE, v této době..

Jsou to dvě události, dva přechody z jednoho světa do druhého - naše početí a náš porod.

Tyto brány pak jasně ohraničují naše prenatální období.

Je to čas, kdy jsme nejblíže našemu BYTÍ a vytváří v nás zásadní otisky pro celý náš živo

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
První branou je POČETÍ.

Je to moment, událost, kdy odněkud, co časově a prostorově našemu početí předchází, vstupujeme do naší fyzické existence.
Je to přechod, o kterém nevíme téměř nic, takže nevíme ani to, jak a proč nás okolnosti našeho početí ovlivňují.

Některé tradice připouštějí, že v tohoto momentě se spojujeme s našim ''posvátným zraněním'', které je zároveň naším největším DAREM pro tento ŽIVOT.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Následující PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

je naprosto specifické tím, že i když už ve ''svém'' těle, jsme také naprostou jednotou - fyzickou i emocionální - s jinou lidskou bytostí - naší matkou.
Tento stav již v budoucnu nikdy nezažijeme.

Je to období, kdy cokoli, co matka prožívá, jí, pije, v jaké je fyzické kondici, prožívá zprostředkovaně i dítě. Ať už se cítí v bezpečí, podporovaná, milovaná, nebo naopak pod přehnaným tlakem, ve stresu, strachu, ohrožená.
V tomto období se vytváří základní otisk našeho fyzického, emocionálního a mentálního fungování pro celý život.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POROD, druhá brána je přechodem z této jednoty, do života vně těla matky, který je zcela odlišný od života uvnitř. I když během života procházíme mnoha dalšími událostmi, tak výraznou změnu už kromě smrti nikdy nezažijeme.
Porod je událost naprosto přirozená a nevyhnutelná, zároveň může být také fyzicky a psychicky velmi náročná a zdraví a život matky, případně dítěte ohrožující.
V minulosti byla tato rizika ještě mnohem větší než dnes.

Zároveň je však hojně diskutována přirozenost porodu v rámci našeho zdravotnického systému a komplikace vznikající větším tlakem na jeho rychlost a kontrolovatelnost.

Ať už byl náš porod jakýkoli, jeho průběh si všichni také neseme jako otisk v sobě.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mým záměrem není měnit minulost (což stejně není možné), nebo ji bezúčelně znovu oživovat.

Je jím to, aby se v rámci konstelací, sdílení, cvičení ukázalo to, co se v našem ŽIVOTĚ touží PROJEVIT a ROZVÍJET, co nám umožní být v kontaktu sama se sebou, se svými DARY a naší JEDINEČNOSTÍ tak, abychom žili z VLASTNÍHO PRAMENE tak a (třeba postupně) přestali následovat prameny, které nejsou naše.

Tím se stáváme celistvějšími, žijeme s větší otevřeností, lehkostí a svobodou v přítomnosti, směrem k naší budoucnosti.
Zároveň se stáváme prospěšnější pro naši lidskou a více než lidskou komunitu.

Odměnou je nám naplňujicí život v laskavém míru se svým vlastním příběhem, ať už byl, je a bude jakýkoli a treba i neodpovídá předem očekavaným predstavám a normám.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Konstelace jsou jedinečnou technikou, která umožňuje uvidět ''zvenku'' svůj život tak, jak byl a je a tím od sebe získat odstup a možnost změnit postoj a vztah k sobě samému.
Pokud tomu bude potřeba, můžeme pro větší uvolnění, nebo integraci využít lehké energetické masáže.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I když je možnost témat související s tímto obdobím velice široká, tady jsou některá možná:

+Jsem dítětem chtěným, nechtěným, náhodným nebo ''vymodleným''?
+Jsem počat v láskyplném vztahu, nebo jako ''kalkul'', nebo došlo k násilí?
+Uvažovala matka o interupci?
+Cítím se v bezpečí a vítán na Zemi?
+Cítím se dobře ve svém těle?
+Jaký mám vztah ke ''hmotě''?
+Jak vnímám emocionálně a fyzicky intenzivní události? Dokážu je prožít, nebo z nich mentálně a emocionálně unikám, nebo je popírám?
+Jak prožívám důležité změny? Dokážu si s nimi poradit sám, nebo očekávám, že mě s nimi někdo pomůže?
+Jak vnímám překážky?
+Strach z porodu.
+Strach mít vlastní děti.
+Neschopnost ''donosit'' dítě.
+Je můj pohyb životem vpřed plynulý, nebo se často cítím ''zaseknutý'' na místě?
+Odkládám důležité věci až do doby, kdy mě k jejich řešení dotlačí okolnosti, nebo čas?
+Nechuť, neschopnost žít, přijímat, dávat
+Rodově, generačně zakořeněná nenávist, nedůvěra, strach, související s vlastním ženstvim, mužstvím, nebo směřované k opačnému pohlaví
+Cítím se jako samostatná lidská bytost, nebo k tomu, abych se cítil
celistvý potřebuji ještě někoho dalšího?
+Je pro mě ve vztazích dominantně důležitý pocit jednoty?
+Prožívám těžce ztrátu této jednoty s někým blízkým?
+Jsem hodně ovlivnitelný okolním prostředím?
+Vnímám svůj život jako přirozený, často i radostný vývoj, nebo jako nutnost, přetrpení života, sloužící k jedinému účelu - návratu do jednoty?

...

Těším se na Vás a opětovné spolu-tvoření
Martin

 


Počet míst je omezen na 10
Vstupné 650 Kč
Platba na místě.

Rezervace nutná předem na emailu martin.vachuska@gmail.com nebo na tel.: 728 523 682

Dále nabízím také individuální setkání na další témata, která Vás zaměstnávají.

Pro více informací klidně zavolej.