SKRYTÉ DYNAMIKY

''Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům.'' Wilfried Nelles

...pro aktuální akce roluj dále...

Naše životy bývají ovlivňovány příběhy, které se odehrály v naší rodině i několik generací zpátky. Pokud se stalo něco těžkého, někdo byl vyloučen, tragicky zemřel, byla někomu spáchána velká křivda.., může se to projevovat i v našem životě, přestože o této události vůbec nevíme. 

Technika rodinných konstelací umožňuje tyto skryté dynamiky nahlédnout a tím spustit proces léčení na hluboké úrovni. To přináší do našeho života, vztahů a práce více, lehkosti, smíření, nadhledu a radosti...

Konstelaci je možné postavit také na zdravotní problém a tím získat často zcela jiný úhel pohledu na to, proč jsme nemocní.

Konstelace nejlépe funguje ve skupině více účastníků, je ji však možné úspěšně realizovat i v setkání individuálním jeden na jednoho.

Nabízím Vám možnost konstelačního náhledu pro jednotlivce, partnery i pro práci ve větší skupině. Po domluvě můžeme doplnit uvolněním a harmonizací těla pomocí Shiatsu a dalších masážních technik. 

 

Těším se na Vás

Martin

AKTUÁLNÍ AKCE 

Prameny života - Početí, Prenatální období, Porod

neděle 20.9.2020 - 14.00 - 19:00 - Zastávka Plzeň

V tomto setkání SKRYTÝCH DYNAMIK budeme pomocí konstelací zkoumat to, z čeho PRAMENÍ celý náš ŽIVOT v tomto světě, tady na Zemi, v našem TĚLE, v této době..

Jsou to dvě události, dva přechody z jednoho světa do druhého - naše početí a náš porod.

Tyto brány pak jasně ohraničují naše prenatální období.

Je to čas, kdy jsme nejblíže našemu BYTÍ a vytváří v nás zásadní otisky pro celý náš živo

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
První branou je POČETÍ.

Je to moment, událost, kdy odněkud, co časově a prostorově našemu početí předchází, vstupujeme do naší fyzické existence.
Je to přechod, o kterém nevíme téměř nic, takže nevíme ani to, jak a proč nás okolnosti našeho početí ovlivňují.

Některé tradice připouštějí, že v tohoto momentě se spojujeme s našim ''posvátným zraněním'', které je zároveň naším největším DAREM pro tento ŽIVOT.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Následující PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

je naprosto specifické tím, že i když už ve ''svém'' těle, jsme také naprostou jednotou - fyzickou i emocionální - s jinou lidskou bytostí - naší matkou.
Tento stav již v budoucnu nikdy nezažijeme.

Je to období, kdy cokoli, co matka prožívá, jí, pije, v jaké je fyzické kondici, prožívá zprostředkovaně i dítě. Ať už se cítí v bezpečí, podporovaná, milovaná, nebo naopak pod přehnaným tlakem, ve stresu, strachu, ohrožená.
V tomto období se vytváří základní otisk našeho fyzického, emocionálního a mentálního fungování pro celý život.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
POROD, druhá brána je přechodem z této jednoty, do života vně těla matky, který je zcela odlišný od života uvnitř. I když během života procházíme mnoha dalšími událostmi, tak výraznou změnu už kromě smrti nikdy nezažijeme.
Porod je událost naprosto přirozená a nevyhnutelná, zároveň může být také fyzicky a psychicky velmi náročná a zdraví a život matky, případně dítěte ohrožující.
V minulosti byla tato rizika ještě mnohem větší než dnes.

Zároveň je však hojně diskutována přirozenost porodu v rámci našeho zdravotnického systému a komplikace vznikající větším tlakem na jeho rychlost a kontrolovatelnost.

Ať už byl náš porod jakýkoli, jeho průběh si všichni také neseme jako otisk v sobě.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mým záměrem není měnit minulost (což stejně není možné), nebo ji bezúčelně znovu oživovat.

Je jím to, aby se v rámci konstelací, sdílení, cvičení ukázalo to, co se v našem ŽIVOTĚ touží PROJEVIT a ROZVÍJET, co nám umožní být v kontaktu sama se sebou, se svými DARY a naší JEDINEČNOSTÍ tak, abychom žili z VLASTNÍHO PRAMENE tak a (třeba postupně) přestali následovat prameny, které nejsou naše.

Tím se stáváme celistvějšími, žijeme s větší otevřeností, lehkostí a svobodou v přítomnosti, směrem k naší budoucnosti.
Zároveň se stáváme prospěšnější pro naši lidskou a více než lidskou komunitu.

Odměnou je nám naplňujicí život v laskavém míru se svým vlastním příběhem, ať už byl, je a bude jakýkoli a treba i neodpovídá předem očekavaným predstavám a normám.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Konstelace jsou jedinečnou technikou, která umožňuje uvidět ''zvenku'' svůj život tak, jak byl a je a tím od sebe získat odstup a možnost změnit postoj a vztah k sobě samému.
Pokud tomu bude potřeba, můžeme pro větší uvolnění, nebo integraci využít lehké energetické masáže.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I když je možnost témat související s tímto obdobím velice široká, tady jsou některá možná:

+Jsem dítětem chtěným, nechtěným, náhodným nebo ''vymodleným''?
+Jsem počat v láskyplném vztahu, nebo jako ''kalkul'', nebo došlo k násilí?
+Uvažovala matka o interupci?
+Cítím se v bezpečí a vítán na Zemi?
+Cítím se dobře ve svém těle?
+Jaký mám vztah ke ''hmotě''?
+Jak vnímám emocionálně a fyzicky intenzivní události? Dokážu je prožít, nebo z nich mentálně a emocionálně unikám, nebo je popírám?
+Jak prožívám důležité změny? Dokážu si s nimi poradit sám, nebo očekávám, že mě s nimi někdo pomůže?
+Jak vnímám překážky?
+Strach z porodu.
+Strach mít vlastní děti.
+Neschopnost ''donosit'' dítě.
+Je můj pohyb životem vpřed plynulý, nebo se často cítím ''zaseknutý'' na místě?
+Odkládám důležité věci až do doby, kdy mě k jejich řešení dotlačí okolnosti, nebo čas?
+Nechuť, neschopnost žít, přijímat, dávat
+Rodově, generačně zakořeněná nenávist, nedůvěra, strach, související s vlastním ženstvim, mužstvím, nebo směřované k opačnému pohlaví
+Cítím se jako samostatná lidská bytost, nebo k tomu, abych se cítil
celistvý potřebuji ještě někoho dalšího?
+Je pro mě ve vztazích dominantně důležitý pocit jednoty?
+Prožívám těžce ztrátu této jednoty s někým blízkým?
+Jsem hodně ovlivnitelný okolním prostředím?
+Vnímám svůj život jako přirozený, často i radostný vývoj, nebo jako nutnost, přetrpení života, sloužící k jedinému účelu - návratu do jednoty?

...

Těším se na Vás a opětovné spolu-tvoření
Martin

 


Počet míst je omezen na 10
Vstupné 650 Kč
Platba na místě.

Rezervace nutná předem na emailu martin.vachuska@gmail.com nebo na tel.: 728 523 682

Dále nabízím také individuální setkání na další témata, která Vás zaměstnávají.

Pro více informací klidně zavolej.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now